Анулиране на резервация
BG
 

Емилия § Борис 27 юни 2020г

Не знам дали има думи, с които да опиша благодарността ни. Не просто
срещнахте очакванията ни - вие ги надминахте!
Спечелихте ме още с първия мейл в отговор на запитването ми, а след като
започнахме организацията, бях категорична, че съм направила най-добрия
избор във ваше лице.
Водих комуникация с няколко локации, но нивото на професионализъм, което
срещнах при вас е на светлинни години пред всички останали. Изпълнихте
всяко наше желание до най-малкия детайл! 
Декорацията, синхрнизацията по време на събитието, усмивките на лицата и
на последните останали сервитьори в 3:30 сутринта... Всичко това се вижда,
оценява и означава много за нас :) Невероятни сте!
Боби, а ти си магьосница! Не знам как успя да влезеш в ума ми и да направиш
всичко възможно да намериш всичко, което исках - от глупавото менче до
последното листо Monsterra. Не губи този хъс и ентусиазъм, защото именно той
обединява екипа ви и прави събитията ви толкова магически. Всичките ни гости
са очаровани не по-малко от нас. БЛАГОДАРЯ!